Tiekėjų elgesio kodeksas ir socialinė atsakomybė | Integre Trans

UAB „INTEGRE TRANS“ TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ „Integre Trans“ – įmonių grupė teikianti logistikos (ekspedijavimo) paslaugas. Šiame dokumente aprašoma, ką „Integre Trans“ įmonių grupės įmonės (toliau „Integre Trans“ įmonės) laiko krovinių vežimo kelių transportu vykdomos veiklos pagrindiniais reikalavimais savo tiekėjams ir kurių įmonė laikosi pati vykdydama savo kasdienę veiklą. Visos „Integre Trans“ įmonės laikosi visų savo vykdomos veiklos skirtingose valstybėse galiojančių įstatymų ir teisės aktų bei šio kodekso.  „Integre Trans“ įmonių tiekėjų elgesio kodeksas ir socialinė atsakomybė (toliau – Kodeksas) apibrėžia pagrindinius „Integre trans“ įmonių tiekėjų veiklos principus.