UAB „INTEGRE TRANS“

TIESIOGINĖS RINKODAROS TURINIO GAVĖJŲ PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 09 10

Mes rūpinamės Jūsų informacijos apsauga ir laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Jei jus domina detalesnė informacija, ją rasite lentelėje, pridėtoje prie šio pranešimo.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Integre Trans“

Mūsų įmonės kodas yra: 301888546

Mūsų adresas: Sporto g. 18, Vilnius

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes užsiimame tiesiogine rinkodara reklamuodami savo paslaugas asmenims, kurie yra davę sutikimus. Taip pat, turime teisėtą interesą savo klientams reklamuoti panašias savo prekes ir paslaugas, teirautis dėl suteiktų prekių ir paslaugų kokybės el. paštu. Siekdami tai daryti mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Naujienų ir pasiūlymų siuntimui mes renkame šią informaciją apie Jus:

 • Vardas, pavardė;
 • Jūsų el. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Adresas;

 

Pažymime, kad norėdami gauti mūsų naujienas neturite pateikti visų šių duomenų, o tik tuos, kurie reikalingi pagal pasirinktą naujienų gavimo būdą (pvz.: jei norite gauti naujienas tik el. paštu, turite pateikti mums tik el. pašto adresą).

 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija nėra renkama.

 

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
 • Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.);
 • Mes turime teisėtą interesą naudoti savo klientų el. pašto duomenis savo panašių prekių ar paslaugų reklamai, grįžtamojo ryšio informacijai apie suteiktų prekių ar paslaugų kokybę (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
 • Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas. Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, ateityje gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas pagal Jūsų pirkimo istoriją, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiū Jūs bet kada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, arba tam prieštarauti. Tokiu atveju, profiliavimo veiksmai Jūsų atžvilgiu bus nedelsiant nutraukti.

 

 1. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • naujienlaiškių bei naujienų siuntimo platformų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • reklaminių trumpųjų SMS žinučių paslaugas teikiančiomis bendrovėmis;
 • rinkos tyrimų paslaugas teikiančiomis bendrovėmis;
 • pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • kitas rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • IT paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • bendrovės savininkams.

 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės[2] ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki sutikimo atšaukimo, o jeigu jo neatšauksite – iki tol, kol bendrovė užsiims tiesiogine rinkodara.

Dėl mūsų teisėto intereso siunčiamų rinkodaros pranešimų turimus Jūsų duomenis saugosime iki tol, kol bendrovė užsiims tiesiogine rinkodara, nebent atsisakysite gauti tokį turinį.

 

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba atsisakyti dėl mūsų teisėto intereso siunčiamų rinkodaros turinio pranešimų;
 • Teisė pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Teisė ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Teisė pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)