UAB „INTEGRE TRANS“

PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS, PATEIKIANTIEMS PAKLAUSIMUS EL. PAŠTU, SOCIALINIUOSE TINKLUOSE AR PER INTERNETO SVETAINĘ

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 09 10

UAB „Integre Trans“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Integre Trans“

Mūsų įmonės kodas yra: 301888546

Mūsų adresas: Sporto g. 18, Vilnius

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu, per internetinį puslapį ar socialinius tinklus. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?
 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);
 • reikalingi papildomi duomenys (jei teikiama užklausa dėl teikiamų logistikos paslaugų – pakrovimo adresas, išsiuntimo data, iškrovimo adresas ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie jus, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų paklausimą.

 

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • Mums taikoma teisinė prievolė saugoti gautus paklausimus, prašymus, skundus (GDPR 6 str. 1 d. c p.).

 

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Prašome nepateikti informacijos mums apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis (įskaitant nuotraukas ir pirštų antspaudus).

Jeigu gausime jautrios informacijos apie Jus, ją naudosime ar saugosime, bus laikoma, kad Jūs pateikdamas tokią informaciją mums davėte sutikimą.

 

 1. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

 

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduota teisines paslaugas teikiantiems subjektams, auditoriams, IT paslaugas teikiančioms bendrovėms. Taip pat, informacija perduodama el. pašto paslaugų teikėjui jeigu paklausimas, prašymas ar skundas siunčiamas el. paštu.

 

 1. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?[2]

Nesidaliname.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.

 

 1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

[2]EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.