UAB „INTEGRE TRANS“

LOGISTIKOS SISTEMOS VARTOTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 09 10

Mes rūpinamės Jūsų informacijos apsauga ir laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Jei jus domina detalesnė informacija, ją rasite lentelėje, pridėtoje prie šio pranešimo.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Integre Trans“

Mūsų įmonės kodas yra: 301888546

Mūsų adresas: Sporto g. 18, Vilnius

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame Jums prieigą prie Integre Trans logistikos sistemos. Siekdami tai daryti mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Prisijungimui prie logistikos sistemos Jums nieko pateikti nereikia. Siekdami vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus mes Jums suteikiame prisijungimo vardą ir slaptažodį. Slaptažodį ir prisijungimo vardą galite pakeisti, tokiu atveju turėtumėte mums pateikti naują prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Informacijos apie Jus iš kitų šaltinių nerenkame.

 

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėme teikti prieigą prie logistikos sistemos, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti Jums naudotis sistema (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

 

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
 • Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.

 

 1. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama išoriniams duomenų tvarkytojams –informacines, komunikacines ir panašias paslaugas teikiančioms įmonės ar įstaigos, prisiimančios teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo, kiek tai reikalinga sistemos palaikymui.

 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės[2] ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie jus saugosime iki tol, kol naudositės logistikos Sistema. Jeigu naudojantis logistikos sistema buvo sudaryta sutartis dėl mūsų paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo duomenys bus saugomi terminus, nustatytus remiantis Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle.

 

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Teisė pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Teisė ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Teisė pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)