UAB „INTEGRE TRANS“

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 09 10

Mes rūpinamės Jūsų informacijos apsauga ir laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Jei jus domina detalesnė informacija, ją rasite lentelėje, pridėtoje prie šio pranešimo.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Integre Trans“

Mūsų įmonės kodas yra: 301888546

Mūsų adresas: Sporto g. 18, Vilnius

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes siekiame su Jumis sudaryti darbo sutartį.  Siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą siūlomai darbo pozicijai mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Atskiro Jūsų sutikimo pagrindu Jūsų informaciją galime saugoti siekdami ateityje pateikti Jums darbo pasiūlymus.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Kandidatų atrankai mes renkame šią informaciją apie Jus:

 • Identifikaciniai duomenys;
 • Kontaktiniai duomenys;
 • Kita CV bei motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus
buvusius Jūsų darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Taip pat, galime paprašyti duoti sutikimo tokiai informacijai gauti iš Jūsų esamo darbdavio.

Jei esate savo CV įkėlęs į įdarbinimo agentūrų ar darbo paieškos skelbimų portalus – informaciją apie Jus galime gauti iš jų.

 

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • informacija apie Jus yra reikalinga galimam darbo sutarties sudarymui (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
 • Jūs davėte sutikimą Jūsų pateiktos informacijos saugojimui tam, kad Jums ateityje būtų pateikti darbo pasiūlymai, arba sutikimą kreiptis į Jūsų esamą/-us darbdavius (GDPR 6 str. 1 d. a p.).

 

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.

 

 1. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama išoriniams duomenų tvarkytojams – personalo valdymo, informacines, komunikacines ir panašias paslaugas teikiančioms įmonės ar įstaigos, prisiimančios teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki tol, kol baigsis atrankos į darbo poziciją pabaigos.

Jei davėte sutikimą susisiekti su dabartiniu Jūsų darbdaviu, taip pat, informaciją gautą iš Jūsų ankstesnių darbdavių, saugosime iki atrankos į darbo poziciją pabaigos.

Jei davėte sutikimą informacijos apie Jus (įskaitant informaciją gautą iš Jūsų busių ir esamo darbdavio) saugojimui po atrankos laikotarpio, Jūsų informaciją saugosime 6 mėn. arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

 

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų bendrovę 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Teisė pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Teisė atšaukti duotą sutikimą;
 • Teisė pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Teisė pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Teisė ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Teisė pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)