UAB „INTEGRE TRANS“

KROVINIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

(Galioja nuo 2021-04-01)

Šios Krovinių vežimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) nustato pagrindines krovinių vežimo paslaugos teikimo sąlygas, šalių teises bei pareigas, atsiskaitymo sąlygas ir kt. Bendrosios sąlygos kartu su Krovinių vežimo paslaugų sutarties specialiosiomis sąlygomis, jei tokios šalių buvo pasirašytos, bei kiekvienu atskiru patvirtintu Užsakymu sudaro Krovinių vežimo automobilių keliais sutartį (toliau – Sutartis) tarp Vežėjo ir Užsakovo.