UAB „INTEGRE TRANS“

KROVINIŲ VEŽIMO (EKSPEDIJAVIMO) PASLAUGŲ TAISYKLĖS

Šios paslaugų teikimo taisyklės nustato bendrąsias krovinių vežimo (eskpedijavimo) paslaugos (toliau – Paslaugos) sąlygas Vežėjui – fiziniui ar juridiniam asmeniui, nurodytam Užsakyme.