UAB „INTEGRE TRANS“

SĄŽININGOS KONKURENCIJOS POLITIKA

„Integre Trans“ – įmonių grupė teikianti logistikos (ekspedijavimo) paslaugas. Šiame dokumente aprašoma, ką „Integre Trans“ įmonių grupės įmonės (toliau „Integre Trans“ įmonės) laiko krovinių vežimo kelių transportu vykdomos veiklos sąžininga konkurencija.

„Integre Trans” įmonių sąžiningos konkurencijos politika nustato sąžiningos konkurencijos įgyvendinimo ir priežiūros gaires bei taisykles įmonėse. Politika nenustato baigtinio taikytino elgesio standarto – joje išskiriamos pagrindinės elgesio gairės.

„Integre Trans” įmonės pripažįsta ir patvirtina, kad savo vykdomoje veikloje elgiasi skaidriai ir etiškas elgesys sąžiningoje konkurencinėje aplinkoje yra standartas.

Ši Politika yra privaloma visiems “Integre Trans” įmonių darbuotojams. Politikoje yra nurodomi ribojimai, draudimai, įpareigojimai, taikytinas elgesys, kuris reiškia ir įpareigojimus, ribojimus, draudimus ar taikytiną elgesį visiems darbuotojams.